Droge blusleidingen

Droge blusleidingen worden toegepast in hoge gebouwen. Deze worden gebruikt in geval van een calamiteit door de brandweer en moet daarom gecontroleerd worden conform NEN-1594.

U dient de droge blusleiding 1 keer per jaar te laten onderhouden.
Vaak wordt het onderhoud aan de droge blusleiding ook geëist door de verzekering.

JBO Brandbeveiliging voert dit jaarlijkse onderhoud aan de droge blusleiding uit volgens de NEN 1594.

Het jaarlijks onderhoud vindt plaats op uw locatie en bestaat uit de volgende werkzaamheden :

  • Visuele controle van de droge blusleiding op o.a. corrosie.
  • Controleren van het voedingspunt en de aansluitpunten.
  • Invetten van de rubbers bij de aansluitingen.
  • Controleren van de afdichtingsrubbers.
  • Controleren van de spindels op iedere etage.

Het 5 jaarlijks onderhoud bestaat uit de volgende werkzaamheden :

  • Beproeven (afpersen) van de blusleiding onder een druk van 16 of 24 bar.
  • Het verhelpen en repareren van eventuele lekkages.

Deze controle is inclusief :

  • Bovengenoemde inspectie van de droge blusleiding en de aansluitpunten.
  • Keurings- en onderhoudsrapportage.