Brandslanghaspels

Wanneer in uw gebouw brandslanghaspels zijn geëist, heeft u volgens het bouwbesluit en de ARBO wet als gebruiker de plicht deze brandslanghaspels in een goede staat van onderhoud te houden. Hierin wordt verwezen naar de NEN 671-3.

Volgens de NEN 671-3 moet u de brandslanghaspels zelf maandelijks controleren op aanwezigheid en bereikbaarheid en dient u de brandslanghaspels 1 keer per jaar te laten onderhouden. Vaak wordt het onderhoud aan de brandslanghaspels ook geëist door de verzekering.

Het jaarlijks onderhoud vindt plaats op uw locatie en bestaat uit de volgende werkzaamheden :

• Bereikbaarheid van het brandslanghaspel.
• Visuele controle van het brandslanghaspel op beschadigingen, lekkages of roest vorming.
• Goede bevestiging van het brandslanghaspel
• Slang afrollen en op druk brengen, controleren op scheurtjes, knikken of slijtage.
• Controle van de slangklem.
• Controle van de straalpijp, vaste en gebonden straal en de waterlevering. (Debiet)
• Controle van de werking van de slanggeleider.
• Aanbrengen van een onderhoudssticker en nieuwe verzegeling.

Bij het 5 jaarlijks onderhoud wordt naast het jaarlijks onderhoud ook de haspel aan een drukproef onderworpen. (afgeperst) Hierbij wordt de slang op zijn maximale druk van 10 of 12 bar afgeperst. Hierbij mag de slang niet scheuren of barsten.

 

1